Самоврядування в школі

РОЛЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. 


Якщо буде світло в душі, буде краса в людини,
Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі,
Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації,
Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.
   
     Виховання патріота і громадянина, є одним з провідних завдань національної освіти, що знайшло своє підтвердження у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття ), Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності»,  Концепції громадянського виховання особистості», «Концепції патріотичного виховання».

   У них підкреслюється необхідність виховання у підростаючого покоління любові до батьківщини, формування громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина патріота України, як світоглядного чинника розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу.
        
     Провідною ідеєю учнівського самоврядування з питання громадсько-патріотичного виховання є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності. Актуальність даного питання зумовлена Концепцією громадського виховання особистості.
     Школа має виховати людину з новим мисленням, здатну до творчості, ініціативи, з яскраво вираженою громадянською позицією, з почуттям обов’язку перед суспільством. Виконати всі ці завдання неможливо без залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами, до участі в різних видах діяльності, в яких формується особистість школяра. Наша школа ставить за мету не просто йти в ногу з часом, а прагне випереджати час. Сьогоднішній учень школи – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу.
      Саме в дитинстві людиною усвідомлюється її роль у вирішенні справ громадянського життя як основи подальшої позиції в дорослому житті. Однією із форм залучення дітей до участі у громадському житті є учнівське самоврядуванн, як один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. І саме через шкільне самоврядування, яке пройшло довгий шлях, до початку безпосередньої практики, відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян нашої держави, із глибоко усвідомленою життєвою позицією, почуттям національної самосвідомості, які б змогли розв’язувати як щоденні, так і масштабні завдання, приймати власні рішення
     Успішне виховання патріотичних якостей  у молодого покоління не можливе без участі самих дітей, тому за 2016/2017 навчальний рік ми можемо спостерігати це патріотичне піднесення в наших лідерів і їх активну участь в формуванні майбутнього суспільства.
   Спостерігаючи на прикладі наших дітей та лідерів учнівського самоврядування «Лідер». Це і участь у різних благодійних акціях «Не залишимося байдужими», зустрічі з волонтерами, бійцями АТО, виготовлення оберегів воїнам АТО і конкурс листа-малюнка українському солдату.
     Сьогодні національно-патріотичне виховання молоді є найголовнішим пріоритетом молодіжної політики в Україні. Це сфера духовного життя, яка, за словами В.О.Сухомлинського, проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується. Тому головним завданням виховної системи школи є формування патріотичних почуттів у школярів, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання Української держави.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичнездоров’я дитини